2022.

Ơi, Ling đây nè! ^^ Đã quá lâu kể từ bài post gần đây nhất của mình trên chiếc blog này rồi nhỉ. Hơn nửa năm qua, rất nhiều lần mình nghĩ đến việc viết lách một chút gì đó, nhưng mà guồng quay cuộc sống cứ thế cuốn đi, và rồi, chớp mắt một … Continue reading 2022.