“Gửi bạn, người có trái tim vô cùng nhạy cảm” – Sách tâm lý gối đầu giường cho những tâm hồn dễ tổn thương

"Nhạy cảm là một kiểu tính cách hoặc khí chất thể hiện phản ứng vô cùng mẫn cảm với các tác động từ bên ngoài.Người cực kỳ nhạy cảm không phải là người có vấn đề về thần kinh. Bất cứ ai cũng có thể mang trong mình tính cách này, hoặc trở thành người … Continue reading “Gửi bạn, người có trái tim vô cùng nhạy cảm” – Sách tâm lý gối đầu giường cho những tâm hồn dễ tổn thương