Mình đã đối mặt với chứng rối loạn lo âu như thế nào? (P2)

Sau 4 năm, cuối cùng mình đã cảm thấy bản thân có đủ dũng cảm để nói về rối loạn lo âu, mà không khóc nữa. Và mình đã học cách đối mặt với nó như thế nào? Điều đầu tiên, đó là bình tĩnh chấp nhận sự tồn tại của nó, nhưng quan trọng … Continue reading Mình đã đối mặt với chứng rối loạn lo âu như thế nào? (P2)